+40.726.276.391
contact@3ningstore.ro
biletul zilei la fotbal biletul de azi www.betindex.robiletul zilei la pariuri sportive de azi

Archive: Posts

Conferinta De Presa

invitatie – conferinta- EGAL ACCES

 

“EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale”

POSDRU/173/6.1/147941

 

FUNDAȚIA ZI DESCHISĂ

Focşani, Jud. Vrancea, Bd Bucureşti, nr 12

Tel/fax: 0337401241, 0337401260

 

23.01.2015

 

Stimată doamnă / Stimate domn,

 

În România, inclusiv la nivelul regiunilor Sud-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov, marginalizarea socio-economică a persoanelor din grupurile vulnerabile rămâne o problemă care afectează grav populaţia. Atfel, rata deprivării materiale severe este de 37% în Sud-Est, de 23,9% în Nord-Vest, de 33,4% în Sud-Muntenia şi de 26,1% în Bucureşti-Ilfov, cu mult peste media europeană de 8,1%..

 

Riscul de sărăcie este constant mai mare pentru aceleaşi categorii, respectiv familii cu 2 sau mai mulţi copii (reprezintă 55% din populaţia aflată în risc de sărăcie), familii monoparentale (62% din acestea se află în risc de sărăcie), copii (0-17 ani), tineri (18-23 ani), persoane cu un nivel de educaţie scăzut (un risc de sărăcie de 2 ori mai mare înregistrat în România – 30,3% – faţă de media Uniunii Europene, de 15,5%).

 

Lipsa accesului la educaţie este o cauză şi în acelasi timp un efect al marginalizării sociale. De asemenea, excluziunea socială ia forme multiple, transmiţându-se adeseori de la o generaţie la următoarea. Lipsa de acţiune a sistemului pentru a oferi soluţii pentru incluziunea socio-economică a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie generează un efect de perpetuare şi de multiplicare a marginalizării sociale, crescând numărul de asistaţi sociali şi mărind presiunea economică asupra contribuabililor.

 

Economia socială, prin posibilitatea creării de locuri de muncă şi a încurajării integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, reprezintă un instrument flexibil şi durabil de creştere economică şi inovare socială, o componentă socio-economică viabilă pentru consolidarea unui sistem social echitabil şi incluziv, necesar pentru asigurarea dezvoltării durabile în România.

 

EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007-20013  – Investeşte în oameni!, propune un pachet integrat de măsuri menite să determine creşterea capacităţii de inserţie socio-profesională a unui număr de 140 de

 

persoane (persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care provin din familii cu peste 2 copii şi/sau familii monoparentale). Măsurile integrate vizate de proiect sunt: informare şi consiliere profesională, dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba oficială şi a competenţelor socio-civice, calificare în meseriile confecţioner asamblor articole din textile, lucrător în comerţ, şlefuitor metale, presator mase plastice; crearea de 32 noi locuri de muncă, dintre care 24 pentru persoane apartinând grupurilor vulnerabile, în cadrul a 8 Structuri de Economie Sociala, precum şi acţiuni pentru creşterea încrederii grupurilor vulnerabile.

 

Cunoscând preocuparea şi implicarea Dvs. în oferirea de soluţii pentru situaţia socio-profesională a grupurilor vulnerabile, vă invităm să deveniţi parte activă a proiectului european “EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale, proiect care va ajuta persoanele vulnerabile – prin măsuri de sprijin socio-profesional şi locuri de muncă, dar şi comunitatea locală – prin valorificarea resurselor materiale şi umane locale, prin accelerarea dezvoltării locale şi alinierea la standardele europene privind dezvoltarea sustenabilă.

În acest context, ne face o deosebită bucurie să vă invităm să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale”.

 

Evenimentul va avea loc marti, 27 ianuarie 2015, începând cu ora 13.00, Sala de conferinţă a Pensiunii Lifa, str. Cotesti nr. 79, Focsani.

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea la telefon: 0733849149; şi/sau la  adresa de e-mail ellena_manole@yahoo.com.

 

 

 

În speranţa că ne veţi onora cu prezenţa,

Vă asigurăm de toată consideraţia,

 

 

 

Sorina Luminiţa BUCURAŞ

           Presedinte

                Fundația Zi Deschisă

 

 

 

 

 

Parteneri

© 2014 3ning Store