+40.726.276.391
contact@3ningstore.ro
biletul zilei la fotbal biletul de azi www.betindex.robiletul zilei la pariuri sportive de azi

Archive: Posts

Images

EGAL ACCES_dupa conferinta de lansare

“EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale”

POSDRU/173/6.1/S/147941

 

FUNDATIA ZI DESCHISA

Focşani, Jud. Vrancea, Bd Bucureşti, nr 12

Tel/fax: 0337401241, 0337401260

 

 

 

27.01.2015

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient. Trei sferturi dintre persoanele sărace se află în această situaţie de cel puţin trei ani.

Riscul de sărăcie este constant mai mare pentru aceleaşi categorii, respectiv familii cu 2 sau mai mulţi copii (reprezintă 55% din populaţia aflată în risc de sărăcie), familii monoparentale (62% din acestea se află în risc de sărăcie), copii (0-17 ani), tineri (18-23 ani), persoane cu un nivel de educaţie scăzut (un risc de sărăcie de 2 ori mai mare înregistrat în România – 30,3% – faţă de media Uniunii Europene, de 15,5%). Mai mult, procentul familiilor monoparentale şi gospodăriilor cu copii dependenţi este mai mare decât în UE, ceea ce creşte riscul sărăciei. 76,7% din populaţia aflată în sărăcie absolută se află în zone rurale, persoanele din mediul rural având un risc de sărăcie de 9,8% faţă de riscul de sărăcie de 2,3% al celor din mediul urban.

Rata deprivării materiale severe este de 37% în regiunea Sud-Est, de 23,9% în regiunea Nord-Vest, de 33,4% în regiunea Sud-Muntenia şi de 26,1% în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu mult peste media europeană de 8,1%.

Lipsa accesului la educaţie este cauză şi în acelasi timp efect al marginalizării sociale. De asemenea, excluziunea socială ia forme multiple, transmiţându-se adeseori de la o generaţie la

 

următoarea. Lipsa de acţiune a sistemului pentru a oferi soluţii pentru incluziunea socio-economică a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie generează un efect de perpetuare şi multiplicare a marginalizării sociale.

Economia socială, prin posibilitatea creării de locuri de muncă şi a încurajării integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, reprezintă un instrument flexibil şi durabil de creştere economică şi inovare socială, o componentă socio-economică viabilă pentru consolidarea unui sistem social echitabil şi incluziv, necesar pentru asigurarea dezvoltării durabile în România. În comparație cu economia de piață, economia socială are drept scop principal nu obținerea de profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din categorii vulnerabile.

Economia socială contribuie la remedierea a trei dezechilibre importante de pe piaţa forţei de muncă: şomajul; insecuritatea locului de muncă şi, respectiv, incapacitatea de a ocupa un loc de muncă;  excluziunea socială de pe piaţa forţei de muncă a grupurilor vulnerabile.

 

În acest context, lansăm proiectul “EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale”, care vine în sprijinul persoanelor din grupurile vulnerabile prin crearea a noi locuri de muncă si prin măsuri de suport socio-profesional, dar şi a comunităţii locale – prin valorificarea resurselor materiale şi umane locale.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea şi promovarea economiei sociale din România, prin infiinţarea şi dezvoltarea a 8 structuri de economie socială în regiunile Nord Vest, Sud Muntenia, Sud Est şi Bucureşti Ilfov, în cadrul cărora vor fi create şi menţinute 24 locuri de muncă sustenabile pentru persoane din grupurile vulnerabile şi 8 locuri de muncă pentru manageri ai structurilor economiei sociale.

 

Beneficiarii proiectului:

– 140 de persoane, din care 40 persoane care au părăsit timpuriu şcoala, 90 persoane aparţinând familiilor cu mai mult de 2 copii şi 10 persoane din familii monoparentale, cu un nivel de educaţie precar, multe dintre ele provenind din localităţi izolate, cartiere sărace şi care, din cauza carenţelor educaţionale şi a barierelor sociale, nu se pot integra pe piaţa muncii.

– 8 manageri ai structurilor de economie socială

 

Măsurile destinate persoanelor din grupurie vulnerabile:

– informare şi consiliere profesională;

– dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba oficială şi a competenţelor socio-civice;

– formarea profesională de tip calificare în meseriile confecţioner asamblor articole din textile, şlefuitor metale, presator mase plastice, lucrător în comerţ;

În cadrul proiectul vor fi înfiinţate 8 Structuri de Economie Socială:

– 5 ateliere de croitorie, confecţii şi tricotaje (jud. Vrancea, jud. Maramureş, jud. Teleorman, jud. Ilfov)

– 1 atelier confecţii fier forjat  (jud. Maramureş)

– 1 centru de colectare şi presare deşeuri reciclabile (jud. Maramureş)

– 1 tea boutique (Bucureşti)

 

Un proiect atât de complex din punct de vedere al indicatorilor urmăriţi şi al activităţilor implementate nu ar fi putut fi pus în aplicare fără sprijinul Fondului Social European.

 

Fondul Social European (FSE), unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene, a fost creat în 1957 cu scopul de a reduce diferențele existente la nivelul statelor și regiunilor europene în materie de prosperitate și standarde de viață. Reprezentând aproape 10% din bugetul total al UE, FSE finanțează zeci de mii de proiecte la nivel european, beneficiari fiind în special statele membre și regiunile insuficient dezvoltate din punct de vedere economic. La sfârșitul perioadei 2007-2013, numărul persoanelor care au fost vizate de măsurile finanțate de FSE era de 10 milioane pe an, cu o valoare a ajutorului de 76 de miliarde de euro din acest fond, sumă completată de cele 36 de miliarde de euro provenite de la bugetele naționale. În România, valoarea proiectelor cofinanţate de Fondul Social European atinge suma de 3,684 miliarde de euro. Din aceasta sumă, 3,476 miliarde euro au fost destinate Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru inestiiţi în capitalul uman, plecându-se de la premisa că o forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, este esenţială pentru o economie competitivă şi dinamică.

 

FSE sprijină măsuri precum:

  • învățarea pe tot parcusul vieții și formarea lucrătorilor;
  • sprijinirea lucrătorilor și a întreprinderilor în contextul restructurării;
  • reducerea abandonului școlar și susținerea prin măsuri concrete a șomerilor tineri;
  • integrarea pe piața muncii a persoanelor dezavantajate, inclusiv a rromilor;
  • reformarea sistemelor de educație și formare;

 

 

 

Proiectul “EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale” este implementat de parteneriatul format din FUNDAŢIA ZI DESCHISĂ, SC NEXT STEP ADVERTISING SRL, ASOCIAŢIA TRAINING STORE/ 3NING STORE, ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ „DIOANA”, UNIUNEA RUTENILOR SUBCARPATICI DIN ROMÂNIA.

Perioada de implementare: 29 decembrie 2014 – 28 decembrie 2015

Regiuni de implementare: Regiunea Sud-Est, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Bucureşti-Ilfov

Valoarea proiectului: 5.755.157,85 lei

 

 

Conceptul de economie socială la nivel european

– Ţări în care conceptul de economie socială este larg răspîndit – Spania, Franţa, Portugalia, Belgia, Irlanda și Grecia. Se evidențiază în special două state: Franţa – prima țară care a recunoscut politic și juridic conceptul modern de economie socială, prin Decretul din decembrie 1981 -, şi Spania – care, în 2011, a adoptat prima lege națională din Europa referitoare la economia socială;

– Ţări în care conceptul de economie socială se bucură de un nivel moderat de acceptare – Italia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Suedia, Letonia, Malta, Polonia, Bulgaria şi Islanda. În aceste state, conceptul de economie socială coexistă alături de alte concepte, precum sectorul non-profit, sectorul de voluntariat şi întreprinderile sociale. În Marea Britanie, nivelul redus de conștientizare a economiei sociale contrastează cu politica guvernului de sprijin pentru întreprinderile sociale.

Ţări în care conceptul de economie socială este puțin sau deloc cunoscut: Austria, Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Lituania, Olanda, Slovacia, România, Croaţia și Slovenia. Se

observă un grup care cuprinde în principal ţările germanice, precum și cele care au aderat de curând la Uniunea Europeană.

În România, ocuparea forţei de muncă în cadrul economiei sociale însumează doar 163.350 persoane, reprezentând 1,77% din total forţă de muncă ocupată, ceea ce poziţionează ţara noastră pe locul 22 în Uniunea Europeană.

 

 

Pentru detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Persoane de contact:

 

Silviu Caraba

Manager de proiect

FUNDAŢIA ZI DESCHISĂ

Tel.: 0725.091.945

E-mail: silviucaraba@yahoo.com

 

Elena Manole

Expert comunicare

Tel.: 0733. 849.149

E-mail: ellena_manole@yahoo.com.

 

Acces la prezentarea proiectului format prezi AICI
Ce au scria ziarele online AICI

 

 

Parteneri

© 2014 3ning Store