+40.726.276.391
contact@3ningstore.ro
biletul zilei la fotbal biletul de azi www.betindex.robiletul zilei la pariuri sportive de azi

Archive: Posts

Images

ANUNT INLOCUIRE PARTENER IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/173/6.1/S/147941

Proiect cofinantat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Investeşte în oameni !

Axa prioritară: 6 – “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: „EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/173/6.1/S/147941

Nr. 69/28.09.2015

 

ANUNT INLOCUIRE PARTENER IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/173/6.1/S/147941

FUNDATIA ZI DESCHISA, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, cu sediul social in Calea Moldovei, nr.59, Focsani, jud. Vrancea, in calitate de Beneficiar al proiectului „EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale”, contract de finantare POSDRU/173/6.1/S/147941, finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”, prin prezentul anunt face publica intentia de inlocuire a unui partenere, in vederea continuarii implementarii activitatilor din cadrul acestui proiect.

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea si promovarea economiei sociale, prin infiintarea si dezvoltarea a 8 structuri de economie sociala (SES) in Regiunile Nord Vest, Sud-Muntenia, Sud Est si Bucuresti-Ilfov, in cadrul carora vor fi create si mentinute 30 locuri de munca sustenabile pentru persoane din grupurile vulnerabile si 8 locuri de munca pentru manageri ai structurilor economiei sociale, respectiv prin cresterea oportunitatilor de integrare si adaptare socio-profesionala pentru 140 persoane din grupurile vulnerabile – persoane care au parasit timpuriu scoala si persoane provenind din familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, care sunt beneficiarii unui pachet de masuri integrate, cuprinzand informarea si consilierea profesionala, calificarea profesionala, dezvoltarea competentelor cheie transversale, masuri de crestere a increderii in sine, menite sa valorifice potentialul acestor persoane si sa le scoata din zona de marginalizare sociala.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.  Cresterea capacitatii de insertie socio-profesionala a unui numar de 140 persoane din grupurile vulnerabile –persoane care au parasit timpuriu scoala si familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale- prin aplicarea unui pachet de masuri integrate, care presupune informare si consiliere profesionala, formare profesionala, dezvoltare competente cheie si actiuni de crestere a increderii in sine.

OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Infiintarea si asigurarea functionarii unui numar de 8 structuri de economie sociala (SES), cu o capacitate de a genera locuri de munca si venituri pentru 38 persoane – 30 persoane din grupurile vulnerabile si 8 manageri structuri de economie sociala (SES).

detalii despre conditiile de aplicare pentru noul partener AICI Anunt inlocuire partener ID147941

 

Manager de proiect

Silviu Caraba

Parteneri

© 2014 3ning Store