+40.726.276.391
contact@3ningstore.ro
biletul zilei la fotbal biletul de azi www.betindex.robiletul zilei la pariuri sportive de azi

Archive: Posts

Images

ANUNT INLOCUIRE PARTENER IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/173/6.1/S/147941

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013   Investeşte în oameni ! Axa prioritară: 6 - "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de intervenţie: 6.1 - "Dezvoltarea economiei sociale" Titlul proiectului: „EGAL ACCES – Accesul la locuri de muncă prin intermediul economiei sociale” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/173/6.1/S/147941 Nr....

Parteneri

© 2014 3ning Store